> realizační tým


Základním předpokladem úspěšného vývoje a následného provozu Sousedské sítě bude vybudování silného realizačního týmu. Jeho velikost by měla odpovídat ambicím projektu, tzn. že by měl čítat desítky až stovky členů. Proces růstu realizačního týmu bude samozřejmě pozvolný, stejně jako rozvoj sousedské sítě. 

> redakce


Provoz sousedské sítě bude zajišťovat redakce čítající zhruba deset až dvacet stálých pracovníků různých odborností a zaměření. Svoji činnost budou vykonávat v zaměstnaneckém poměru na plný nebo částeční pracovní úvazek.

> externí spolupráce


Vedle vlastní redakce bude nezbytné postupně vybudovat také širší okruh spolupracovníků, kteří budou působit v režimu externích konzultantů nebo poradců v oborech jako jsou např. informačních technologií, marketingu nebo legislativě.

> dozorčí rada


Dozorčí rada bude poradní sbor, složený z příznivců Sousedské sítě. Tato komunita dobrovolníků by měla poskytovat při vývoji a provozu projektu tolik potřebnou zpětnou vazbu, ať už prostřednictvím hlasování nebo vznášením různých podnětů. Členem dozorčí rady se stává dárce finančního příspěvku ve výši 333 Kč. Tato částka mu bude každoročně zpětně vyplácena jako odměna za aktivní podporu projektu. Maximální počet členů Dozorčí rady bude 333.

> lokální spolupráce


Nejdůležitějším a nejpočetnější skupinou spolupracovníků budou lidé, kteří v daném městě nebo jeho okolí žijí. Jejich činnost bude určovat dynamiku rozvoje  Sousedské sítě a míru jejího využívání ze strany uživatelů i místních subjektů.

  • Správce města

Mezi jeho nejdůležitější patří komunikace s místními subjekty, propagace projektu nebo dohled nad dodržováním pravidel. Správce města bude do své funkce schvalován akcionáři města. Za svoji činnost bude pobírat stanovený podíl z hospodářského výsledku v daném městě.

  • Redaktor města

Součástí Sousedské sítě bude také společenský a zpravodajský magazín, jehož obsah bude výběrem příspěvků ze profilových stránek uživatelů v dané lokalitě. Editorem magazínu bude příslušný redaktor, jehož odměnou bude příjem z reklamního prostoru.

  • Správci lokálních stránek

Aktivní uživatelé se mohou stát spolupracovníky Sousedské sítě prostřednictvím správy stránek, které budou poskytovat službu občanům či návštěvníkům města. Za to jim bude náležet odměna ve formě úroků na jejich městském bankovním účtu.

máte zájem o budoucí spolupráci?

pošlete nám zprávu, rádi vám poskytneme další informace