Klíčovým spolupracovníkem Sousedské sítě bude  SPRÁVCE MĚSTA


Náplní jeho činnosti bude propagace projektu, komunikace s místními subjekty nebo dohled nad dodržováním pravidel ze strany uživatelů. Za svoji práci bude pobírat pravidelný honorář, stanovený jako pevný podíl z hospodářského výsledku v daném městě. Předpokládaná časová náročnost činnosti SPRÁVCE středně velkého města (5-10 tisíc obyvatel) bude zhruba 10-20 hodin za měsíc.

máte zájem o další informace ?

Pro úspěšný vývoj Sousedské sítě je třeba vybudovat silný  REALIZAČNÍ TÝM


Jeho velikost musí odpovídat zamýšlenému rozsahu projektu, tzn. bude ve své konečné podobě čítat desítky pracovníků na plný nebo částečný úvazek. Jejich specializace by se měla pohybovat ve spektru oborů od ekonomie, marketingu, legislativy až po informační technologie.

máte zájem o další informace ?