O projektu   I   Rozvoj   I   Provoz    I   Podpora   I   Otázky a odpovědi   I   Dotazník

Vztahem k okolí a lidem, kteří v něm žijí,  spoluvytváříme svět kolem nás. Mohou nám moderní technologie pomoci nalézat přirozený řád věcí, občanskou odpovědnost a vzájemnou pospolitost? Každý pokus se počítá...

Petr Klusoň
zakladatel Sousedské sítě

Historie projektu

Myšlenky na projekt, směřující do lokálního prostředí českého města, se zrodily před několika lety. V roce 2021 dostal podobu Sousedské sítě s níž postoupil do finále hackathonu Nakopni Prahu. Letos byla dořešena celková struktura aplikace a vytvořen koncept grafického řešení.

Kdo za projektem stojí ?

Sousedská síť není spojena s žádnou politickou stranou nebo hnutím, organizací či jiným subjektem. Jedná se o soukromý projekt, jehož primárním cílem je podpora komunitního života v českých městech a obcích

Provoz Sousedské sítě

Provoz sousedské sítě je koncipován jako trvale udržitelný bez závislosti na financování z dotačních programů nebo veřejných rozpočtů. Primárním zdrojem příjmů budou poplatky za poskytované služby plynoucí z komerčního sektoru.

Základní východiska

  • V komunálním prostředí českých měst a obcí neexistuje nástroj, který by opravdu dobře sloužil všem skupinám uživatelů v jejich každodenním životě či provozu.
  • Nemalé finanční investice, které v tomto směru tečou z veřejných rozpočtů, jsou poměrně často vynakládány neefektivně nebo zbytečně.
  • Příčinou je špatně nastavený systém, ve kterém zadavatelem a zároveň plátcem informačních a komunikačních služeb či projektů jsou jednotlivé samosprávy a orgány měst, které také určují jejich výslednou podobu.
  • Sociální sítě tento neutěšený stav pouze zmírňují, ale nemohou ho z celé řady důvodů uspokojivě vyřešit.

Principy Sousedské sítě

  • Projekt, který není závislý na žádné organizaci či instituci. Jediným kritériem jeho existence a měřítkem úspěšnosti je spokojenost a prospěch uživatelů.
  • Ekonomická stabilita, která je založena na přínosu a důvěře podnikatelských subjektů. Zároveň však nikoli byznys, primárně zaměřený na tvorbu zisku.
  • Komunitní projekt, který může vyrůst na vzájemné spolupráci podobně smýšlejících nadšenců a podpoře široké veřejnosti.
  • Pozitivní atmosféra, otevřený a přátelský přístup ke komukoliv, provoz bez nátlakových a agresívních forem marketingu. 
  • Postupně rostoucí platforma s dostředivým potenciálem pro další obdobné inovační projekty, které směřují do komunálního prostředí.