Středobodem projektu Sousedské sítě je člověk a jeho interakce s nejbližším okolím. Ať už v rovině sociálních vztahů, praktických věcí každodenního života, jeho zájmu o veřejné dění nebo propojení s lokálními podnikatelskými subjekty. 


Možná by se mohlo zdát, že v dnešním přeplněném digitálním prostoru už nezbývá příliš mnoho místa pro další projekty. Opak může být pravdou, přičemž svůj smysl má každý, který přináší lidem služby, které jinde nenajdou. Jak je na tom z toho pohledu Sousedská síť ?

  • komplexní nástroj, který propojí navzájem občany, instituce, organizace i podnikatele
  • uživatelé mají různá oprávnění podle toho, zda jsou občany nebo návštěvníky daného města
  • sousedská síť bude provozována v jednotné podobě ve všech městech České republiky 
  • uživatelské nástroje podporují vytváření komunit na úkor individuální prezentace jednotlivců
  • aktivní uživatelé a spolupracovníci budou odměňováni podílem z hospodaření v daném městě

Myšlenka projektu Sousedské sítě vznikla před pěti lety. V průběhu času se postupně utvářel její koncept, byly vytvořeny různé prototypy a sbíraly se zkušenosti. V tomto roce se projekt zúčastnil pražského hackathonu NakopniPrahu, kde postoupil do finálové části. V současné době probíhají práce na přípravné analýze, která bude sloužit jako podklad pro výběr technického řešení. Vlastní vývoj webové aplikace  proběhne v následujících měsících.

Petr Klusoň
autor projektu