Vážení přátelé, máte chvilku času na vyplnění Dotazníku?

Vaše odpovědi nám poskytnou důležitou zpětnou vazbu, potřebnou pro další vývoj aplikace Sousedské sítě. Dotazník je rozdělen do několika bloků, které odpovídají různým uživatelským rolím. Můžete je vyplnit zcela libovolně dle okolností a vašeho uvážení.

Děkujeme vám za spolupráci :-)

odpovídám jako
OBČAN města a okolí


odpovídám jako 
NÁVŠTĚVNÍK města a okolí


odpovídám jako
PODNIKATEL(ka)


odpovídám jako
ZÁSTUPCE veřejné instituce


Ještě jednou děkujeme za vyplnění DOTAZNÍKU. Pokud byste byli ochotni se s námi o své zkušenosti, názory či podněty přímo podělit, velmi to uvítáme. Vyplňte prosím svůj e-mail a následně se společně domluvíme na způsobu naší komunikace, který může být telefonický, písemný nebo prostřednictvím schůzky, buď on-line nebo osobní.