Vaše odpovědi nám mohou pomoci při dalším vývoji Sousedské sítě. DOTAZNÍK je rozdělen na samostatné části podle různých uživatelských rolí. Vyplňte je libovolně dle svého uvážení. Děkujeme za spolupráci :-)

odpovídáte jako
OBČAN města a okolí


odpovídáte jako 
NÁVŠTĚVNÍK města a okolí


odpovídáte jako
PODNIKATEL(ka)


odpovídáte jako
ZÁSTUPCE veřejné instituce


mohu poskytnout
ROZHOVOR