Správci města

frfrrffr

Činnost Správce města

> propagace Sousedské sítě > ověřování identity uživatelů jako Občanů města  > dohled nad dodržováním pravidel Sousedské sítě > komunikace s místními organizacemi a institucemi > komunikace s místními firmami a živnostníky > zakládání a schvalování uživatelských účtů > schvalování vytvořených uživatelských skupin

Předpoklady spolupráce 

> dobré komunikační schopnosti > znalost spisovné češtiny > základní dovednosti práce na počítači > znalost prostředí daného města a jeho okolí > chuť poznávat nové věci i lidi > nadhled, elán a optimismus :-)

Rozsah činnosti Správce města

Aktivita a činnost Správce města se zakládají na principu dobrovolné spolupráce. Předpokládá se, že jeden Správce může působit ve středně velkém městě s 10 000 obyvateli. Větší města či městské čtvrtě se rozdělí mezi více Správců, naopak menších měst může jeden Správce spravovat několik.

Forma spolupráce

Výplata honoráře za činnost Správce města bude probíhat v souladu s platnou legislativou. Ideálním modelem může být spolupráce na živnostenský list, dohoda o pracovní činnosti nebo jiné způsoby.


záloha, výplata

před vznikem Sousedské sítě

během provozu

časové omezení

rozsah činnosti

Obecná ujednání

  • Sousedská síť je občanský projekt, za kterým nestojí žádný investor, organizace nebo politické hnutí.
  • Hlavním motivem vzniku Sousedské sítě je snaha posilovat občanskou společnost a sousedskou pospolitost.  
  • Administrativní a finanční náležitosti spolupráce budou řešeny v souladu s právním systémem České republiky.