O projektu

Hlavním cílem a zároveň ambicí Sousedské sítě je přinášet do prostředí měst a obcí věci, které zde chybí nebo nefungují dobře.

Přístup bez bariér

Uživatelské prostředí aplikace bude navrženo tak, aby bylo přístupné pro osoby se zrakovým hendikepem.

Platforma pro inovace

Sousedská síť by měla postupně nabízet svým uživatelům nové služby. Například lokální zpravodajský podcast nebo městský e-shop.

Financování

Projekt Sousedské sítě je koncipován jako trvale udržitelný. Hlavním zdrojem příjmů budou poplatky za služby v komerčním sektoru.

.

Názory na Sousedskou síť

ing. Štěpán Vlček, zastupitel města Poličky

Sousedská síť je zajímavý projekt a pokud dokáže nabízet aktuální obsah, může být pro občany velkým přínosem.


Gymnázium Polička, Mgr. Petr Tišl

Aplikace Sousedské sítě může být zajímavým a vítaným prostředníkem mezi naší školou a veřejností.


Slávek, Zábřeh

Sousedskou síť považuji za přínosnou a rád ji využiji také v jiným městech.


MEDESA sr.o. Mgr. Martin Klepárník

Využití Sousedské sítě rádi vyzkoušíme v segmentu B2C v lokálním měřítku.


ing. Jiří Bartůšek, zastupitel obce Hartmanice

Sousedská síť je dobrý nápad, který může nabídnout široké spektrum využití také lidem, žijícím na vesnici.


SVČ Mozaika Polička, Zdena Švecová

Projekt Sousedské sítě považujeme z pohledu naší činnosti za přínosný a zajímavý. Rádi ho v budoucnu využijeme.


Hana Pražanová, Polička

Sousedská síť může být podle mého názoru přínosná pro získávání informací a komunikaci mezi lidmi.

Vývoj aplikace

Aktuálně pracujeme na dokončení grafického prototypu a přípravě technické dokumentace. Realizační tým je složen z několika vývojářů, grafika a copywritera. Postupně bychom chtěli představit projekt veřejnosti, organizacím a podnikatelským subjektům.

Charakter projektu

Sousedská síť je lidový projekt, který je financován ze soukromých prostředků a není spojen s žádnou politickou stranou, organizací, hnutím nebo ideologií.

.


Máte chuť se do projektu zapojit?

Napište nám, dveře jsou otevřené :-)