... hezky vše na jednom městě :-)

Hlavní téma Sousedské sítě je propojení člověka s okolím. Budeme rádi, když se s jejím obsahem seznámíte podrobněji a poté najdete chvilku času na vyplnění dotazníku. Pokud vás myšlenka projektu zaujala a máte zájem o spolupráci, dveře jsou otevřené. Těšíme se brzy na viděnou v Sousedské síti! :-)

Názory na Sousedskou síť

ing. Štěpán Vlček, zastupitel města Poličky

Sousedská síť je zajímavý projekt a pokud dokáže nabízet aktuální obsah, může být pro občany velkým přínosem.


Gymnázium Polička, Mgr. Petr Tišl

Aplikace Sousedské sítě může být zajímavým a vítaným prostředníkem mezi naší školou a veřejností.


Slávek, Zábřeh

Sousedskou síť považuji za přínosnou a rád ji využiji také v jiným městech.


MEDESA sr.o. Mgr. Martin Klepárník

Využití Sousedské sítě rádi vyzkoušíme jak v segmentu B2C v lokálním měřítku, tak i celoplošně v segmentu B2B.


Vojtěch Hlaváček, vývojář, Velký Chlumec

Nápad Sousedské sítě mi přijde jako přínosný a doporučuji v dalších fázích vývoje klást důraz na další zjednodušování.


ing. Jiří Bartůšek, zastupitel obce Hartmanice

Sousedská síť je dobrý nápad, který může nabídnout široké spektrum využití také lidem, žijícím na vesnici.


SVČ Mozaika Polička, Zdena Švecová

Projekt Sousedské sítě považujeme z pohledu naší činnosti za přínosný a zajímavý. Rádi ho v budoucnu využijeme.


Hana P., Polička

Sousedská síť může být podle mého názoru přínosná pro získávání informací a komunikaci mezi lidmi.