Vážení přátelé, pokud se vám zaměření projektu líbí, můžete ho podpořit zakoupením Akcií a přispět tak ke vzniku Sousedské sítě ve vašem městě. Vedle finančního příspěvku to pro nás bude signál, že máme v dané lokalitě fanoušky, kteří budou od počátku také aktivními uživateli.

Akcie

  • cena jedné Akcie činí 333 Kč 
  • počet Akcií v daném městě odpovídá počtu jeho obyvatel
  • počet obyvatel města / 333 Kč = maximální počet Akcií

Dividenda

  • výše dividendy z jedné Akcie je 333 Kč/rok
  • dividendy jsou vypláceny z výnosu hospodaření Sousedské sítě v daném městě

Zpětný odkup

    pokud nebude Sousedská síť  v daném městě zprovozněna, má držitel Akcie nárok na její zpětný odkup za cenu 333 Kč