Sousedská síť nabídne místním podnikatelským subjektům širokou škálu možností prezentace v prostředí daného města a jeho okolí. Primárním cílem je podpora a rozvoj lokální ekonomiky, druhým aspektem je zajištění nezbytné finanční stability projektu.

>   vizitka

Jednou ze základních součástí Sousedské sítě bude strukturovaný adresář lokálních subjektů. Zápis v něm bude mít charakter jednoduché vizitky se základními kontaktními údaji, která se zobrazí všem návštěvníkům a uživatelům.


tato služba je   . . . 

ZDARMA

>   profilová stránka

Hlavním prezentačním nástrojem lokálních subjektů budou uživatelské stránky. Jejich obsah bude možné libovolně sestavit z následujících komponentů > aktuality, události, upozornění, galerie, chat, dokumenty. Stránky jsou koncipovány tak, aby se současně mohly stát také samostatnou webovou prezentací daného subjektu.


živnostníci   . . .

příklad: Třeboň > 8150 obyvatel > 81,5 Kč/měsíc

1 halíř / 1 obyvatele / 1 měsíc

firmy   . . .

příklad: Třeboň > 8150 obyvatel > 163 Kč/měsíc 

2 halíře / 1 obyvatele / 1 měsíc

>   tržiště

Jedná se výpis aktualit ze všech stránek podnikatelských subjektů v daném městě a jeho okolí. Tato stránka bude přístupna z hlavního uživatelského menu. Aktuality bude možné třídit dle hlavních kategorií > obchody, služby, řemesla, gastro, podniky. 


tato služba je   . . . 

ZDARMA

>   kalendář

Jedná se výpis událostí ze všech uživatelských stránek v daném městě a jeho okolí. Jedna z kategorií pro třídění událostí budou také podnikatelské subjekty.


tato služba je   . . . 

ZDARMA

>   městský e-shop

Důležitým nástrojem lokální ekonomiky bude městský e-shop. V něm budou moci místní podnikatelé nabízet své produkty, služby nebo zboží v přehledně strukturované nabídce.


živnostníci . . .

firmy . . .

poplatek 5% z prodeje

poplatek 10% z prodeje

>   poptávky

Uživatelsky zajímavou službou bude sekce Poptávky. Zde budou vkládat příspěvky registrovaní občané města a okolí, kteří potřebují určitou službu, výrobek nebo zboží. Za poplatek bude podnikatelským subjektům automaticky zasíláno oznámení o poptávce z oboru jejich působnosti.


živnostníci . . .

33 Kč / 1 oznámení

firmy . . .

66 Kč / 1 oznámení