Vážení přátelé, staňte se 

Akcionáři Sousedské sítě !

Co za to ?

.

MODRÁ AKCIE

Příspěvek na vývoj aplikace Sousedské sítě.

ZELENÁ AKCIE

Podpora Sousedské sítě ve vybraném městě.

ČERVENÁ AKCIE

Odměna budoucímu uživateli Sousedské sítě.

.

Nákup AKCIÍ

  • Cena každé AKCIE je 333 Kč. 
  • Zakoupit  lze jednu MODROU, ZELENOU a ČERVENOU AKCII. 
  • Nákupem AKCIE se rozumí převod peněz na bankovní účet.

Dividendy

  • Akcionář obdrží za každou AKCII dividendu ve výši 1 Kč/den z výnosu hospodaření Sousedské sítě.

Počátečním dnem pro započítání dividendy se rozumí

  • MODRÁ AKCIE > zahájení provozu Sousedské sítě
  • ZELNÁ AKCIE > zahájení provozu v daném městě
  • ČERVENÁ AKCIE > registrace uživatele v Sousedské síti

Nárok na zpětný odkup

  • V případě, že Sousedská síť nebude zprovozněna, má každý Akcionář nárok na zpětný odkup AKCIE za cenu 333 Kč. 
  • Další informace budou zodpovězeny na vyžádání.

.