Máte hráčského ducha a chtěli byste podpořit projekt Sousedské sítě? 

Staňte se akcionářem svého města!

Jak známo, akcionář je člověk, který prostřednictvím svých peněz vkládá důvěru do nějakého podniku. Tímto nabývá předem určená práva a zároveň se stává někým, kdo může aktivně přispívat k rozvoji daného projektu a tím zvyšovat hodnotu své investice a výši dividend. A přesně takovéto odvážné a schopné investory nyní potřebujeme :-)

> pravidla

 • v každém městě nebo městysu České republiky budou v rámci Sousedské sítě vydány akcie v předem stanoveném a limitovaném počtu
 • počet akcií v daném městě bude roven podílu počtu jeho obyvatel a hodnoty jedné akcie
 • hodnota jedné městské akcie činí 111 Kč
 • majitel akcie musí pobývat nebo mít bydliště v daném městě či jeho okolí
 • akcie jsou volně prodejné, jeden akcionář může vlastnit maximálně 3 akcie
 • výplata, respektive připsání dividend na účet akcionáře bude probíhat každý kalendářní měsíc
 • výše dividendy bude stanovena v závislosti na celkovém počtu zakoupených akcií v daném městě a datu jejich nákupu, váha obou parametrů činí shodně 50%
 • každému majiteli akcie bude zřízen účet v bance města s diskrétním přístupem
 • majitel akcie může kdykoli požádat o převod dividend na svůj bankovní účet
 • seznam majitelů akcií města bude veřejný

> práva akcionáře

 • akcionář města má právo se ucházet o funkci Správce města
 • akcionář města má právo volit a odvolávat Správce města
 • akcionář má právo navrhovat Projekty ve městě a okolí, které budou spolufinancovány z prostředků Sousedské sítě
 • akcionář města může vznášet podněty, nápady a připomínky k provozu a fungování Sousedské sítě ve svém městě
 • akcionář města má právo se zúčastnit valné hromady svého města, konané jednou za rok

> příklad stanovení počtu akcií v Třeboni

>   městská banka v Třeboni vydá 74 akcií v hodnotě 111 Kč


> příklad výpočtu výše dividendy


město : Třeboň
počet akcionářů : 8
počet vydaných akcií : 15
celková výše dividend : 3333 Kč
období : květen 2021

>   na účet akcionáře FF bude připsáno za květen 2021 celkem 424 Kč

> postup při nákupu akcie

 • zájemce o koupi akcie zašle zprávu na e-mailovou adresu info@tvemesto.cz s textem "mám zájem o nákup akcie města .......... v počtu (1/2/3) ks "
 • po odsouhlasení administrátorem Sousedské sítě obdrží odpověď, zda je možné prodej akcie daného města uskutečnit
 • v kladném případě bude zájemci a nákup akcie v příloze odpovědi zaslána faktura
 • po uhrazení faktury obdrží vlastník akcie Certifikát

> postup při prodeji akcie

 • dosavadní vlastník akcie zašle zprávu na e-mailovou adresu info@tvemesto.cz s textem "chci převést vlastnictví akcie města..... v počtu (1/2/3) ks " s tím, že příjemcem kopie této zprávy bude nový majitel
 • po odsouhlasení administrátorem Sousedské sítě obdrží odpověď, zda je možné převod akcie daného města na nového majitele uskutečnit
 • v kladném případě bude novému majiteli akcie zaslán vlastnický Certifikát
 • vypořádání za převod akcie je výlučnou záležitostí dosavadního vlastníka a nového majitele

> zvláštní ujednání

V případě, že provoz Sousedské sítě nebude zahájen do jednoho roku od vydání akcie, má její majitel nárok na zpětný odkup jejím eminentem za nákupní cenu.