Otázky a odpovědi

Názory na Sousedskou síť

ing. Štěpán Vlček, zastupitel města, Polička

Sousedská síť je zajímavý projekt a pokud dokáže nabízet aktuální obsah, může být pro občany velkým přínosem.

Gymnázium Polička, Mgr. Petr Tišl

Aplikace Sousedské sítě může být zajímavým a vítaným prostředníkem mezi naší školou a veřejností.

Slávek, Zábřeh

Sousedskou síť považuji za přínosnou a rád ji využiji také v jiným městech.

MEDESA sr.o. Mgr. Martin Klepárník

Využití Sousedské sítě rádi vyzkoušíme jak v segmentu B2C v lokálním měřítku, tak i celoplošně v segmentu B2B.

Vojtěch Hlaváček, vývojář, Velký Chlumec

Nápad Sousedské sítě mi přijde jako přínosný a doporučuji v dalších fázích vývoje klást důraz na další zjednodušování.

ing. Jiří Bartůšek, zastupitel obce, Hartmanice

Sousedská síť je dobrý nápad, který může nabídnout široké spektrum využití také lidem, žijícím na vesnici.

Lenka M., Jedlová

Současné propojení se svým okolím vnímám jako dobré. Sousedskou síť považuji za důležitou.

SVČ Mozaika Polička, Zdena Švecová

Projekt Sousedské sítě považujeme z pohledu naší činnosti za přínosný a zajímavý. Rádi ho v budoucnu využijeme.

Hana P., Polička

Sousedská síť může být podle mého názoru přínosná pro získávání informací a komunikaci mezi lidmi.

ing. Štěpán Vlček

                zastupitel města, Polička

Sousedská síť je zajímavý projekt a pokud dokáže nabízet aktuální obsah, může být pro občany velkým přínosem.

Gymnázium Polička

                Mgr. Petr Tišl

Aplikace Sousedské sítě může být zajímavým a vítaným prostředníkem mezi naší školou a veřejností.

Slávek H.

                Zábřeh

Sousedskou síť považuji za přínosnou a rád ji využiji také v jiným městech.

MEDESA sr.o.

                Mgr. Martin Klepárník

Využití Sousedské sítě rádi vyzkoušíme jak v segmentu B2C v lokálním měřítku, tak i celoplošně v segmentu B2B.

Vojtěch H. 

                vývojář, Velký Chlumec

Nápad Sousedské sítě mi přijde jako přínosný a doporučuji v dalších fázích vývoje klást důraz na další zjednodušování.

ing. Jiří Bartůšek

                zastupitel obce, Hartmanice

Sousedská síť je dobrý nápad, který může nabídnout široké spektrum využití také lidem, žijícím na vesnici. 

Lenka M.

                Jedlová

Současné propojení se svým okolím vnímám jako dobré. Sousedskou síť považuji za důležitou.

SVČ Mozaika Polička

                Zdena Švecová

Projekt Sousedské sítě považujeme z pohledu naší činnosti za přínosný a zajímavý. Rádi ho v budoucnu využijeme.

Hana P.

                Polička

Sousedská síť může být podle mého názoru přínosná pro získávání informací a komunikaci mezi lidmi.