O projektu   I   Rozvoj   I   Provoz   I   Podpora   I   Otázky a odpovědi   I   Dotazník

provoz Sousedské sítě zajistí

 

   Redakční tým

Redakce

Velikost redakce bude odpovídat aktuálnímu rozsahu Sousedské sítě. V počáteční fázi předpokládáme několik spolupracovníků a postupně by měl redakční tým čítat kolem dvaceti členů.

Zaměření pracovníků redakce

Zaměření členů redakčního týmu by se mělo pohybovat ve spektru oborů od ekonomie, marketingu, legislativy až po informační technologie. Důležitá bude také administrativní činnost a zajišťování běžných provozních záležitostí.

Rozsah spolupráce

Rozsah spolupráce bude odpovídat možnostem každého spolupracovníka a zároveň potřebám Sousedské sítě. 

Forma spolupráce

Dle okolností a vzájemné dohody připadají v úvahu částečný nebo plný pracovní úvazek, případně externí spolupráce.


   Správci města

Činnost Správce města

> propagace Sousedské sítě > ověřování identity uživatelů jako Občanů města  > dohled nad dodržováním pravidel Sousedské sítě > komunikace s místními organizacemi a institucemi > komunikace s místními firmami a živnostníky > zakládání a schvalování uživatelských účtů > schvalování vytvořených uživatelských skupin

Předpoklady spolupráce 

> dobré komunikační schopnosti > znalost spisovné češtiny > základní dovednosti práce na počítači > znalost prostředí daného města a jeho okolí > chuť poznávat nové věci i lidi > nadhled, elán a optimismus :-)

Rozsah činnosti Správce města

Aktivita a činnost Správce města se zakládají na principu dobrovolné spolupráce. Předpokládá se, že jeden Správce může působit ve středně velkém městě s 10 000 obyvateli. Větší města či městské čtvrtě se rozdělí mezi více Správců, naopak menších měst může jeden Správce spravovat několik.

Forma spolupráce

Výplata honoráře za činnost Správce města bude probíhat v souladu s platnou legislativou. Ideálním modelem může být spolupráce na živnostenský list, dohoda o pracovní činnosti nebo jiné způsoby.

Odměna pracovníků Redakce

Za svoji činnost bude každý spolupracovník pobírat předem domluvený honorář, jehož výše bude adekvátní danému oboru či zaměření.

Odměna Správce města

Odměnu za svoji činnost si každý Správce města určí sám dle svých představ a možností. Její maximální výše odpovídá počtu obyvatel daného města, nejvýše však 9999 Kč.

mám zájem o činnost v Redakčním týmu

mám zájem o činnost Správce města