Projekt Sousedské sítě je koncipován jako trvale udržitelný což znamená, že jeho provoz nebude závislý na vnějších zdrojích. Jeho ekonomickou stabilitu zajistí příjmy z komerčního sektoru za služby, které nabídne firmám i živnostníkům. 


Základním motivem existence Sousedské sítě však není vytvoření prosperujícího podnikatelského podniku, jehož cílem by měl být primárně byznys. Hlavní smysl projektu lze spatřovat v jeho společenském přínosu a z této filosofie vychází také struktura výdajů, které budou směřovány do reálného i digitálního prostředí města s cílem zlepšovat každodenní život jeho občanů.


Část prostředků, které bude generovat provoz Sousedské sítě v daném městě, bude vyplácena formou dividend akcionářům města. Tento gamifikační prvek by měl jednak akcelerovat rozvoj projektu v jeho ranné fázi a zároveň vytvářet počáteční provozní kapitál prodejem městských akcií.