využití  I  město  I  sousedé  I  tržiště

+   zájem občanů o veřejné dění
+   zvýšený dosah informací
+   bezpečné pro děti a mládež
+   jednoduché pro seniory
+   úspory veřejných financí
+   integrace okolních obcí

     více informací+   řešení praktických věcí

+   sociální integrace jednotlivců

+   vzájemná výpomoc občanů

+   sousedská pospolitost

+   zdravý patriotismus

     více informací+   podpora místních firem
+   aktuální databáze subjektů
+   ekonomická stabilita regionu
+   uplatnění místních občanů
+   udržitelnost a ekologie

     více informací