SOUSEDSKÁ SÍŤ

Člověk, zapojený do sítě vztahů ve svém okolí, je základním stavebním dílkem konstrukce, kterou nazýváme společností. Čím více dílků tato konstrukce má, tím je stabilnější a zajímavější. Čím hustší obsahuje strukturu vztahů, tím lépe může fungovat a být pevnější. Čím více vazeb daný dílek vytváří, tím důležitější má roli a tím více je vrostlý ke svému místu. Projekt tvemesto.cz má ambici být jedním z důležitých nástrojů pro budování konstrukce zvané občanská společnost.