O projektu   I   Rozvoj   I   Provoz   I    Podpora   I   Otázky a odpovědi   I   Dotazník

I. etapa   Příprava projektu

1.  Myšlenka Sousedské sítě

 • analýza současného stavu
 • definice nedostatků a problémů 
 • návrh možných řešení

2.  Koncept Sousedské sítě

 • obsah a skupiny uživatelů
 • základní struktura aplikace
 • návrh grafického řešení

3.  Prezentace Sousedské sítě

 • prezentační web a video
 • komunity na sociálních sítích
 • rozšiřování okruhu spolupracovníků

II. etapa   Zkušební provoz

4.  Uživatelská odezva

 • dotazníky, osobní rozhovory
 • vyhodnocení zpětné vazby
 • zapracování do konceptu aplikace

5.  Finanční zajištění

 • publicita na sociálních sítích
 • crowdfundingová kampaň
 • komerční a neziskový sektor

6.  Prototyp Sousedské sítě

 • stanovení technického řešení
 • výběr partnera pro vývoj aplikace
 • minimum viable product (MVP)

III. etapa   Celoplošné využití

7.  Dokončení aplikace

 • testování uživatelské odezvy
 • vývoj webové a mobilní aplikace
 • rozhraní pro administraci

8.  Správa projektu

 • založení obchodní společnosti
 • vybudování redakčního týmu
 • nábor a školení Správců měst

9.  Provoz Sousedské sítě

 • reklama, propagace, marketing
 • postupná ekonomická stabilizace
 • celoplošné rozšíření Sousedské sítě