REGIONÁLNÍ  NOVINY

Rozšiřují spektrum možností jak získávat informace o společenském dění v daném regionu. Svoji elektronickou podobu zde najde obsah lokálních tištěných zpravodajů, stejně jako příspěvky občanů nebo informace ze strany místních subjektů. Ambicí projektu je vytvoření celoplošné sítě nezávislého hyperlokálního zpravodajství. Nyní je v provozu zkušební prototyp novin ve městě Polička.