Projekt sousedské sítě je koncipován jako nekomerční. Náklady na provoz budou kryty příjmy z podnikatelského sektoru, přebytek hospodaření bude směřován zpět do prostředí měst. Vývoj projektu je financován ze soukromých zdrojů bez využití dotací či jiných grantových podpor. 

Této filosofii by měl odpovídat přístup každého, kdo by chtěl na vývoji sousedské sítě v jakémkoli směru spolupracovat. Hlavními motivačními prvky by měly být entuziasmus a chuť vytvářet společensky prospěšný projekt. To by samozřejmě nemělo být v rozporu s nárokem na adekvátní odměnu za odvedenou práci a vloženou energii. Její forma bude věcí vzájemné dohody.


Velmi důležitým prvkem v konceptu rozvoje celého projektu bude partnerská spolupráce s organizacemi, institucemi či spolky, působícími v různých oblastech v celé České republice. Strategicky stejně tak důležité bude partnerství s vybranými subjekty z podnikatelské sféry na celoplošné nebo lokální úrovni.