Vážení návštěvníci, zaujal vás projekt Sousedské sítě?

Pokud ano, máte jedinečnou příležitost podpořit jeho vývoj. Nabízíme vám několik možností mezi kterými si můžete vybrat, případně je navzájem zkombinovat. 

Za vaši přízeň vám předem děkujeme!

1.

finanční příspěvek


dárce se stává členem  Dozorčí rady

výše  příspěvku . . .

333 Kč

číslo bankovního účtu  >  297988469/0300*  

* do zprávy platby prosím uveďte vaši e-mailovou adresu

2.

originální e-mailová adresa


cena zahrnuje založení e-mailové schránky na vybrané doméně a její údržba/1 rok

vaše adresa

@jozinzbazin.cz

vaše adresa

@vrchniprchni.cz


vaše adresa

@jaradacimrman.cz

                    cena . . .

333 Kč


Průměrná cena komplexní prezentace živnostníka v rámci Sousedské sítě ve městě střední velikosti bude ročně zhruba jeden tisíc korun, firma zaplatí dvojnásobek. Nabízíme vám možnost zakoupit tyto služby* pro jeden podnikatelský subjekt v jakémkoli městě bez jakéhokoli časového omezení!

          živnostník . . .

555 Kč

                  firma . . .

999 Kč

ilustrativní příklad výpočtu ročních nákladů na prezentaci živnostníka

* V případě, že provoz Sousedské sítě nebude zahájen do jednoho roku od zakoupení balíčku, vám budou peníze v plné výši vráceny . 


Staňte se akcionářem* vašeho města a můžete se zde aktivně podílet na rozvoji Sousedské sítě. Vedle toho na vás čeká pravidelná výplata dividend. Tak neváhejte... kdo dřív přijde, ten víc bere :-)

1 akcie . . .

111 Kč

2 akcie . . .

222 Kč

3 akcie . . .

333 Kč

* V případě, že provoz Sousedské sítě nebude zahájen do jednoho roku od zakoupení akcie, vám budou peníze v plné výši vráceny. 

5.

praktické věci s logem


Projekt Sousedské sítě můžete podpořit také nákupem praktického dárku sobě nebo svým blízkým. 

jednotná cena . . .

555 Kč