O projektu   I   Rozvoj   I   Provoz   I   Podpora   I   Otázky a odpovědi   I   Dotazník


Jak se liší Sousedská síť od jiných sociálních sítí?

 • Sousedská síť je primárně koncipována jako nástroj pro vytváření komunit  a spolků. Prostor pro individuální prezentaci uživatelů je zde proto omezen.
 • Jedna z činností Správců měst bude ověřování identity uživatelů. V Sousedské síti proto budou eliminovány falešné uživatelské účty.
 • Sousedskou síť půjde velmi efektivně využívat i v roli neregistrovaného uživatele.
 • V Sousedské síti nebudou nastaveny algoritmy na generování a manipulaci obsahu.

Porovnání Sousedské sítě s facebookem

 • Sousedskou síť si lze s trochou nadsázky představit jako podrobnější facebookové stránky, které bývají v prostředí měst provozovány.
 • Úvodní stránka Náměstí nabídne rychlý přehled o veškerém dění v daném městě a okolí.
 • Stránky všech organizací, institucí, spolků a podnikatelských subjektů v daném městě a okolí budou k vyhledání v přehledně strukturovaném adresáři.
 • Jednoduchá správa uživatelského profilu a diskrétní nakládání s daty uživatelů. Veškerý obsah bude vkládán uživateli,  kteří mají prokazatelnou identitu k danému městu.
 • Uživatelé facebooku budou moci jednoduše sdílet příspěvky v Sousedské síti.

Jaká je odměna Správce města? 

 • Měsíční příjem Správce města se bude pohybovat v řádu tisíců korun, v závislosti na velikosti města. Finanční výdělek ovšem nemůže být jedinou motivací spolupráce. Stejně tak důležitá musí být chuť pozitivně přispívat k naplňování cílů Sousedské sítě.

Může být Sousedská síť ekonomicky soběstačná?

 • Finanční analýza ukazuje, že hospodářský model Sousedské sítě je schopný zajistit její ekonomickou stabilitu a zároveň vytvořit podmínky pro postupné celoplošné rozšíření.

Jaký prostor v Sousedské síti budou mít okolní obce?

 • Jedním z důležitých cílů Sousedské sítě je přispět k propojení okolních obcí s městem, v jehož blízkosti leží. Jejich občané, instituce, organizace i firmy budou proto plnohodnotnými uživateli Sousedské sítě.

Bude Sousedská síť placena z veřejných financí?

 • Hospodářský model Sousedské sítě nepředpokládá žádné příjmy z veřejných rozpočtů. Městské a obecní úřady budou váženými partnery a uživateli Sousedské sítě, jejichž případná podpora nefinančního charakteru bude samozřejmě vítána.