Činnost Správce města

 • propagace Sousedské sítě v daném regionu 
 • ověřování identity místních uživatelů
 • dohled nad dodržováním pravidel Sousedské sítě
 • komunikace s místními úřady, organizacemi a firmami
 • zakládání a schvalování uživatelských účtů
 • schvalování uživatelských skupin

Předpoklady spolupráce 

 • dobré komunikační schopnosti
 • znalost spisovné češtiny
 • základní dovednosti práce na počítači
 • znalost daného města a jeho okolí
 • chuť poznávat nové věci i lidi
 • nadhled, elán a optimismus :-)

Rozsah činnosti

Činnost Správce města se zakládá na principu dobrovolné spolupráce, jejíž rozsah by měl být cca 20-30 hodin měsíčně. Předpokládá se, že jeden Správce může působit ve středně velkém městě s 10 000 obyvateli. Větší města či městské čtvrtě se rozdělí mezi více Správců, naopak menších měst může jeden Správce spravovat několik.

Forma spolupráce

Činnost Správce města bude placena na základě vzájemné dohody. Ideálním modelem může být spolupráce na živnostenský list, dohoda o pracovní činnosti nebo jiné způsoby. 

Výše odměny

Každý Správce si svoji měsíční odměnu stanoví sám podle svého zvážení, kolik času bude schopen své činnosti věnovat. Maximální měsíční odměna Správce je rovna počtu obyvatel daného města.

Kauce 

Před zahájením své činnost uhradí Správce města kauci ve výši své požadované měsíční odměny, která bude zárukou jeho skutečného zájmu o spolupráci a pokryje náklady na jeho zaškolení.


Speciální nabídka

 • Správce města může přispět na rozvoj Sousedské sítě a uhradit KAUCI ještě před zahájením jejího provozu.
 • V takovém případě má nárok na každoroční 13. plat ve výši složené KAUCE. 
 • Pokud Sousedská síť nebude v daném městě zprovozněna, KAUCE mu bude v plné výši navrácena.