provoz sousedské sítě zajistí PŘÍJMY z komerčního sektoru


   FIRMY, ŽIVNOSTNÍCI

   stránky - reklama - poptávky


   PARTNEŘI

   lokální - generální


předpokládané VÝDAJE v rámci jednoho města

SPRÁVA PROJEKTU


příspěvek na zajištění provozu a vývoje sousedské sítě 

SPRÁVCE MĚSTA


odměna za administraci a rozvoj projektu v dané lokalitě

MĚSTSKÁ BANKA


podpora aktivit a spolupráce občanů v daném regionu

         

   SPRÁVA PROJEKTU

Provoz sousedské sítě bude zajišťovat redakce čítající zhruba deset stálých pracovníků různých odborností a zaměření. Přibližně stejný počet by měl zahrnovat také tým externích spolupracovníků. Správu a údržbu systému budou mít na starost vývojáři webové aplikace, stejně jako její předpokládaný postupný rozvoj.

           

   SPRÁVCE MĚSTA

Správce města je klíčová funkce sousedské sítě se kterou je spjata řada úkolů a kompetencí. Mezi ty nejdůležitější patří komunikace s místními subjekty, propagace projektu nebo dohled nad dodržováním pravidel. Měsíční odměna správce města je třetina z celkového příjmu daného města. Předpokládá se, že jeho činnost pokryje město s 10 000 obyvateli. Správce města je do své funkce schvalován akcionáři města.

          

   MĚSTSKÁ BANKA

PROJEKTY
spolufinancování lokálních  projektů, záměrů nebo iniciativ, které mají potenciál přispět ke zlepšení každodenního života občanů v daném městě a okolí

SPOŘÍCÍ ÚČTY
aktivní uživatel nebo spolupracovník sousedské sítě se stane majitelem spořícího účtu v daném města, na který mu budou pravidelně připisovány úroky

AKCIE

v každém městě budou vydány akcie, jejichž majitelé se stanou akcionáři města s určenými právy a nárokem na výplatu dividend


ilustrativní příklad hospodaření