Středobodem Sousedské sítě je člověk a jeho okolí. 

Aktuální informace, komunikace s úřady a organizacemi, řešení praktických věcí, mezilidské vztahy a občanská sounáležitost. To vše jsou faktory, které ovlivňují náš každodenní život. A ve výsledku spoluvytváří  charakter celé společnosti.

Žijeme v éře informačních a komunikačních technologií. Je to paradoxní, ale právě mediální prostor měst a obcí leží v tomto směru poněkud stranou. A přitom jde o fascinující a pulzující prostředí, v němž se každou chvíli dějí spousty událostí, příběhů  a životních situací.

Vytvořit komplexní a jednoduchou aplikaci, která toto vše dokáže propojit, je velkou ambicí tohoto projektu. Věříme, že odhodlání, kompetence a energie, ji dokáží naplnit. Bude to jistě náročná, dobrodružná jízda. Pokud chcete, můžete na ní vyrazit s námi !